top of page

Jak si zařídit živnostenský list?

Živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická osoba. Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti na území České republiky je nutné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem, o kterých se dočtete níže v textu.

Živnosti se dělí následovně:


1) Živnosti ohlašovací

a. Volná

b. Řemeslná

c. Vázaná

2) Živnosti koncesované


Pro naše potřeby ale stačí, když si založíte živnost volnou. Koncesi pro přepravu osob nepotřebujete – tuto koncesi má naše společnost a my Vás jí zaštítíme.


Kde si můžu živnostenský list zařídit?

Vydají vám ho na kterémkoliv živnostenském úřadě. Není tedy nutné, abyste chodili na úřad v místě vašeho trvalého bydliště.

Živnostenský úřad provede nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti zápis do živnostenského rejstříku, vydá Vám výpis z živnostenského rejstříku a přidělí IČO.


Co musím splnit, abych mohl vlastnit živnostenské oprávnění?

· Plná svéprávnost – je Vám více než 18 let a jste způsobilí k právním úkonům

· Bezúhonnost –ověření v trestním rejstříku


Kolik stojí získání živnostenského oprávnění?

Za založení nové živnosti zaplatíte 1 000 Kč. Za dodání jakékoliv další živnosti zaplatíte poplatek 500 Kč, a to bez ohledu na to, zda doplňujete jednu či více živností.


Co si potřebuji donést při založení nové živnosti na úřad s sebou?

· vyplněný jednotný registrační formulář,

· občanský průkaz,

· jednorázový správní poplatek ve výši 1 000 Kč,

· výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud sídlo podnikání není shodné s vaší adresou trvalého bydliště).


Pokud už živnostenský list máte a potřebujete jen jeho výpis, stačí dojít na jakýkoliv živnostenský úřad nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Na živnostenském úřadě zaplatíte 20 Kč za každou započatou stránku výpisu, zatímco na místech Czech POINT uhradíte 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další.

73 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page